Pályázati felhívás - Intézményvezetői állás betöltésére
2018. February 21.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22-23. §-aiban foglaltaknak megfelelően a

Dobó Sándor Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére

 

Pályázati feltételek:

- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,

- legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- a pályázó a munkáltatóval határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- legalább 5 éves vezetői gyakorlat,

- vezető szaktanácsadói végzettség,

- mesterpedagógusi végzettség,

- angol, német, vagy orosz nyelv (illetőleg más, az EU hivatalos nyelvének) ismerete


A pályázathoz mellékelni kell:

- szakmai önéletrajzot,

- vezetői programot, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

- a pályázati feltételek között meghatározott feltételeknek történő megfelelés igazolását, közjegyző által hitelesített formában,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.


A megbízás időtartama: 2018. augusztus 1 - 2023. július 31.


Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint történik. Az intézményvezető havonta gépkocsi-átalány felvételére jogosult.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre:

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat

Dr. Répás József polgármester

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a nevelőtestület számára biztosított véleményezési határidőt követő 30. nap után következő képviselő-testületi ülés időpontja. A pályázatokról az Emberi Erőforrás Bizottság véleményezése alapján Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

dr. Répás József polgármester

Telefon/fax: 06-24/519-840

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges