Kiskunlacháza

Önkormányzat, Hivatal

Elektronikus ügyintézés

Intézmény, szervezet

Kultúra, szórakozás

DobóÓvoda-felújít
Ma: 3
E hónapban: 60
Összesen: 392581


Előzetes tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről Nyomtatás E-mail
2017. November 29.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet rendelkezései alapján 2017. december 31-i minden önkormányzatnak Településképi Arculati Kézikönyvet (a továbbiakban: TAK) kell elfogadnia.

A TAK szemléletformáló célt szolgál, település teljes közigazgatási területére készül. Ebben meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A dokumentum a következő fejezeteket tartalmazza:

1. Bevezetés, köszöntő

2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter

3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők

4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával

5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója - utcák, terek, közparkok, közkertek

6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,

7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

8. Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom)

2017. november 24-én egy lakossági fórum keretében a TAK-ot készítő PESTTERV Kft. lakossági fórum keretében tájékoztatta a megjelenteket az előkészületekről, a kötelező tartalmi elemekről.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 22/2017. (IX.06.) önkormányzati rendeletének 9. §. (1) bekezdése szerint a lakossági fórumot követő 8 napon belül a lakosság írásban észrevételt tehet az elkészítendő dokumentummal kapcsolatosan. Az észrevételeket 2017. december 4. napjáig várjuk a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címre, vagy személyesen a polgármesteri hivatalba.

A beérkezett javaslatokat a képviselő-testület véleményezi, a főépítész pedig továbbítja a tervezők felé.

 

                                                                                                          dr. Répás József

                                                                                                             polgármester