Kiskunlacháza

Önkormányzat, Hivatal

Intézmény, szervezet

Kultúra, szórakozás

Ma: 13
E hónapban: 1001
Összesen: 387273


Pályázati felhívás -Mezőőri álláshely betöltésére Nyomtatás E-mail
2018. December 18.

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyhája pályázatot ír ki Mezőőri álláshely betöltésére

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva pályázatot ír ki mezőőri munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:
    • magyar állampolgárság;
    • cselekvőképesség;
    • büntetlen előélet;
    • legalább 8 általános iskolai végzettség;
    • „B” kategóriás vezetői engedély;
    • mezőőri szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
    • önéletrajz;
    • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
    • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, képesítés meglétét igazoló okmányok másolata;
    • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Munkavégzés helye: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 6. (3 hónap próbaidő kikötésével)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, közalkalmazotti jogviszonyban

A munkakörbe tartozó feladatok: Kiskunlacháza Nagyközség külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, földutak védelme.
Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint

A pályázatok beadási határideje: 2019. január 18. 13 óra
A pályázatokat papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Hivatalban személyesen vagy postai úton lehet beadni. A pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a beadási határidőig a pályázat beadásának helyére megérkezik.

A pályázatokról a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt dr. Répás József polgármester nyújt a következő telefonszámon: 06-20/519-840.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.