Kiskunlacháza

Önkormányzat, Hivatal

Intézmény, szervezet

Kultúra, szórakozás

DobóÓvoda-felújít
Ma: 0
E hónapban: 165
Összesen: 389779


LAKOSSÁGI FÓRUM Nyomtatás E-mail
2019. March 05.

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK)
ÉS
A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET (TKR)
tartalmáról.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 22/2017. (IX.06.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet lakossággal, érdek képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a Rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

A Rendelet szerint a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a kiskunlacházi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a kiskunlacházi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d)    a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

Fentiek alapján tájékoztatom Önöket, hogy a TAK és a TKR elkészült tartalmával kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk, melynek

időpontja:    2019. március 20-án (szerda) 17 óra
helyszíne:    a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Előadók: Dénes Katalin és Pekár Zoltán, a dokumentumokat készítő PESTTERV Kft. képviselői


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

dr. Répás József
polgármester


-------------------------------------------------------------------------------------------------

A jelen tájékoztató információ, letölthető formátumban(PDF): Letöltés