Kiskunlacháza

Önkormányzat, Hivatal

Intézmény, szervezet

Kultúra, szórakozás

DobóÓvoda-felújít
Ma: 2
E hónapban: 209
Összesen: 389560


EP TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSA - TÁJÉKOZTATÓ Nyomtatás E-mail
2019. March 27.

ep_valasztas.jpg

EURÓPA PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!
Az Európa Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Választópolgárok figyelmét:

 

 

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni.


Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI). Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ben.

Az átjelentkező választópolgár

  • legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,

  • legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.


Mozgóurna

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a) a Helyi Választási Irodához

  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,

  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy

  • 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig,


b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ben.


Kampány

A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart.

Nem folytatható kampánytevékenység 2019. május 26-án

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.


2019. május 26-án,

  • választási gyűlés nem tartható,

  • politikai reklámot nem lehet közzétenni,

  • a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be.


Helyi Választási Iroda

Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 8.§ (1) bekezdés gb) alpontja alapján a kiskunlacházi Helyi Választási Irodáról (HVI) az alábbi tájékoztatást adom:


A HVI székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

A HVI vezetője Soós Zsoltné jegyző

A HVI vezető jogi helyettese dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető

A HVI munkatársa Markóné Kovács Katalin anyakönyvvezető


Tel.: 06-24/519-830, 06-24/519-840


E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges


-------------------------------------------------------------------------------------------------

A jelen tájékoztató információ, letölthető formátumban(PDF): Letöltés