Dobó Sándor Óvoda
2017. February 27.

 

Intézményünk neve, székhelye: DOBÓ SÁNDOR ÓVODA

Címe: 2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 3.

Telefon: +36 (24) 430 027

Mobil: +36 20 569 7031

E-mai: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Honlap: www.lachaziovi.hu

 

Intézményvezető: Orosné Dávid Ildikó

Telefon: +36 20 422 9881

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 

Intézményvezető helyettes: Megyeriné Grózinger Rózsa

Telefon: +36 20 569 7031

 

Tagintézményeink:

DOBÓ SÁNDOR ÓVODA Búzavirág Tagóvodája

2340 Kiskunlacháza Vörösmarty u. 6/a.

Telefon: +36 (24) 433-030

Mobil: +36 20 569 7032

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Tag-intézményvezető: Bodnárné Fekete Éva

Telefon: +36 20 569 7034

 

DOBÓ SÁNDOR ÓVODA Peregi Tagóvodája

2340 Kiskunlacháza Dózsa György u. 260.

Telefon: +36 (24) 535-170

Mobil: +36 20 569 70 33

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Tag-intézményvezető: Szabóné Markó Katalin

Telefon: +36 20 383 5569

 

„ A jó óvodában a gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődhetnek, ugyanakkor a közös tapasztalatok, a közös élmények, az együtt megélt események összetartják a csoportot, és a közös hagyományok, szokások mentén tudnak együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni.”

 

A Dobó Sándor Óvoda Tevékenységközpontú Pedagógiai Programjában foglaltak, az alapja és egyben meghatározója annak a közös értékrendnek, melyet minden dolgozónak követnie kell, az intézménybe járó gyermekek sikeres, pozitív kimenetelű nevelése, fejlesztése érdekében.

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda

nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. 

Célja: A 3 – 7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése, amely

magába foglalja az egészségnevelést (egészséges   életmódra   nevelés,   testi   nevelés, egészségmegőrzés szokásainak kialakítása), és a környezettudatos magatartásra nevelést (környezet védelméhez, megóvásához, fenntarthatóságához kapcsolódó szokások kialakítása).

Ez a cél a következő tevékenységrendszereken keresztül valósul meg:

-          Játék- és tanulási tevékenység

-          Társas- és közösségi tevékenység

-          Munkatevékenység

-          Szabadidős tevékenység

E tevékenységi formák megválasztásával a gyermekek adott fejlettségi szintjéhez igazodó

készségfejlesztés, illetve  különböző képességek alapjainak  lerakása történik. 

Programunk alapján valljuk, hogy a gyermeket minden életkori szakaszban orientálni kell  valamire, vezetni   kell   valahová. Az óvoda feladata nem a szűken vett iskolai feladatokra való felkészítés, hanem az életre való felkészítés, amely csak valóságos tevékenységek, tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg.  

Fontos számunkra, hogy megjelenjen programunkban a szakmai értéktöbblet, mely pedagógiai munkánkat színesebbé, innovatívabbá teszi.

Az is fontos számunkra, hogy a gyermekek szülei – az óvodába lépés pillanatától – ismerjék Pedagógiai Programunkat, az abban foglaltakat elfogadják és megvalósítását támogassák.

 

Célom, hogy a székhely, telephely és a tagóvoda meglévő értékeik megőrzése mellett – egyformán pozitív szakmai megítélésnek örvendjenek.


Orosné Dávid Ildikó

Intézményvezető