KÖZPONTI KONYHA - TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐK RÉSZÉRE
2020. November 06.

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre tekintettel a Központi Konyha sem tud a továbbiakban személyes ügyintézést biztosítani.
Ennek okán, az étkezési térítési díjak befizetésének 2 módját tudják választani:

1. Átutalással az alábbi folyószámlára:
    11742214-15566788-00000000
           - Ennek előfeltétele, hogy a szülő informálódjon a befizetendő összegről az alábbi e-mail címen:
             (nem telefonon, mert annak félreértés lehet a következménye)
             Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
            - Az e-mailben kérjük, hogy az alábbi adatokat adják meg:
                  - Gyermek neve
                  - Tanintézmény nevének rövidítése (pl. GG - Gárdonyi Géza)
                  - Osztály/Csoport neve (pl.:2a, vagy Csiperke)
                  - Szülők neve
                  - Telefonszám
            - A befizetés könyvelése után a számlát e-mailen juttatjuk el a szülő részére.

2. Csekk befizetésével:
            - Ennek előfeltétele, hogy a szülő telefonon jelezze felénk az igényét erre a fizetési módra, bármelyik munkanapon 8-14 óra között
            - Telefonszámaink:
                   - 06-24-535-125 vagy
                   - 06-20-433-63-26
            - A csekket mi kitöltjük, zárt borítékba tesszük, és a tanintézményhez eljuttatjuk.
              Ott kerül átadásra az óvodás gyermek szülője, vagy az iskolás gyermek részére.
            - A befizetés könyvelése után a számlát kiállítjuk és az előbbi módon juttatjuk el a szülőhöz.


Szeretném felhívni a figyelmet az alábbiakra:
Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 20/2013. (XI.28) számú önkormányzati rendelet bekezdései alapján:

        (7) „Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni a tárgy hónapot követő 10-ig
        (4)”A fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi,
             az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére,
             valamint a mulasztás jogkövetkezményeire”.
        (5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezet eredményre, az intézmény vezetője negyedévenként
             összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegég a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének,
             aki intézkedik annak behajtása iránt.
        (6) meg kell szűntetni az étkezést,(…) 90 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

Kérjük, hogy keressenek minket azért, hogy senkinek ne halmozódjon fel a tartozása, mert senkit nem szeretnénk az étkezésből kizárni!

A jelen tájékoztató letölthető: (PDF formátumban)

Kiskunlacháza, 2020.11.05.                 
                              Tisztelettel:
                                                         Piróthné Kovács Katalin
                                                             Intézményvezető