Központi Konyha közbeszerzésének eredményhirdetése
2010. September 14.

Közbeszerzési Értesítő száma:

2010 / 108

Ajánlatkérő:

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

Nyertes ajánlattevő:

Jégtrade Kft.

Teljesítés helye:

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12.

Beszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Eljárás fajtája:

Nyílt

Hirdetmény típusa:

Tájékoztató az eljárás eredményéről EUHL

CPV kód:

15896000-5

Közzététel dátuma:

2010/09/13

Iktatószám:

26192/2010

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

 

Ajánlatkérő típusa:

Regionális vagy helyi hatóság )

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:

Közétkeztetés

Rövid tartalom:

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha Intézményének MIRELIT élelmiszer alapanyag beszerzése.

Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

 

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

tájékoztató az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

Postai cím: Kossuth tér 1.

Város/Község: Kiskunlacháza

Postai irányítószám: 2340

Ország: Magyarország

Címzett: Dr Répási József polgármester

Telefon: 24/519-840

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Fax: 24/519-840

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi szerveik

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

xRegionális vagy helyi hatóság

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Közjogi szervezet

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

Egyéb (nevezze meg):

Általános közszolgáltatások

Védelem

Közrend és biztonság

Környezet

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

x

Egyéb (nevezze meg): Közétkeztetés

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást?

nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u.12. szám alatti Központi Konyha Intézményének 2010. október 01. - 2011. június 30. közti időszakra történő élelmiszer alapanyag beszerzése, szállítási szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés x

Adásvétel x

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

A teljesítés helye 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12.

NUTS-kód HU102

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória száma

Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik, egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések

II.1.4)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u.12. szám alatti Központi Konyha 2010. október 01. - 2011. június 30. közti időszakra történő, élelmiszer alapanyag szállítójának kiválasztása, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott részletes információk alapján.

II.1.5)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

15896000-5    

További tárgyak:

     

II.1.6)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem

II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

Érték 4889415

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

VAGY: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fejtája

Nyílt x

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalamzásának indoklása: a D. mellékletet kérjük kitölteni

IV.2) bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árverésre? nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a HL-ben:

/S

-

(év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás x

VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: 2010

/S 122

- 186414

2010/07/26 (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a HL-ben:

/S

-

(év/hó/nap)

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzõdés száma: 1

Megnevezése MIRELIT ÉLELMISZER ALAPANYAG

V.1)

A szerződéskötés dátuma: 2010/09/24 (év/hó/nap)

V.2)

A benyújtott ajánlatok száma : 3

V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Jégtrade Kft.

Postai cím: Régi ecseri út 0127/3.

Város/Község: Vecsés

Postai irányítószám: 2220

Ország: Magyarország

Telefon: 06-29-554-650

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Fax: 06-29-552-374

Internetcím (URL):

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték 5250000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték 4889415

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát 1

VAGY a hónapok számát

V.5 )

Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

Arány (rész): ,

(%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy nem programmal kapcsolatos-e?

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

VI.2)

További információk (adott esetben)

VI.3) Jogorvoslati eljárás

VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Margit Krt. 85.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1024

Ország: Magyarország

Telefon: 36 – 1- 336-7776

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Fax: 36 – 1 – 336-7778

Internetcím (URL):

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3. rovatot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Margit Krt. 85.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1024

Ország: Magyarország

Telefon: 36 – 1- 336-7776

E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Fax: 36 – 1 – 336-7778

Internetcím (URL):

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/06 (év/hó/nap)

 

C. MELLÉKLET

A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK

Kategória száma1

Tárgy

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

2

Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

3

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását

4

Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása

5

Távközlési szolgáltatások

6

Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások4

7

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

11

Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások

12

Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

13

Reklámszolgáltatások

14

Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások

15

Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma 7

Tárgy

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

18

Vasúti szállítási szolgáltatások

19

Vízi szállítási szolgáltatások

20

Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások

21

Jogi szolgáltatások

22

Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat

24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

25

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9

27

Egyéb szolgáltatások8 9

1 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást).

Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv hatálya alá tartoznak.

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési tevékenységet.

7 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.

8 Kivéve a munkaszerződéseket.

9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

 

D. MELLÉKLET

tájékoztató az eljárás eredményéről

hirdetmény NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS alkalmazásának INDOKLÁSA

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása indokának összhangban kell állnia az irányelv vonatkozó cikkeivel.

(Jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)

a) Érvénytelen vagy elfogadhatatlan ajánlatok érkeztek:

– Nyílt eljárásra

– Meghívásos eljárásra

b)

Az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő, az irányelvben meghatározott feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

c) Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt

– műszaki-technikai,

– művészeti vagy

–kizárólagos jogok védelme.

d)

Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban

e)

Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban

f)

Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás / szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban

g)

Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a nyertes pályázók egyikének

h)

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén

i) Kivételesen kedvező feltételekkel történő árubeszerzés:

– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől

–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében

j)

A nyílt vagy meghívásos eljárás, vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, akik megfeleltek az alkalmassági követelményeknek

.